недеља, 14. август 2016.

Народни представители от Босилеградско 1880-1912 година

Във великите и в обикновените народни събрания след Освобождението участват и депутати, избрани от имащите право на глас в Изворска (от 1890 г. Босилеградска, а от средата на 1901 г. - Втора Кюстендилска избирателна околия). За съжаление не са открити имената на народните представители от тази околия в Учредителното, в Първото и във Второто велики народни събрания. Вероятно избраните от Кюстендилски окръг представляват и все още не обособеното в отделна околия Кюстендилско Краище. Не са установени депутатите в Първото, във Второто, в Третото и в Деветото обикновени народни събрания.
Имената на депутатите са дадени по години и по периоди на мандата за който са избрани.


1884-1886Четвърто обикновено народно събрание участва Нико Георгиев от с.Църнощица, член на Кюстендилския окръжен съвет.
1886. Трето велико народно събрание за избор на нов княз участват Дойчин Стоилков от Босилеград, земеделец, Атанас Стоянов от с.Извор, адвокат и Тодор Брестнички от с. Бресница, земеделец.

Шеста група депутати от III Велико Народно Събрание.
Представители от Босилеградско: Атанас Стоянов от с. Извор, Дойчин Стоилков от Босилеград и Тодор Брестнички от с. Брестница (от горе на долу)
1887-1890Пето обикновено народно събрание участват Ангел Тодоров, адвокат, от с.Извор и Нико Георгиев от с.Църнощица.
1890-1893Шесто обикновено народно събрание участва Дойчин Стоилков от Босилеград, общински кмет.
1893Четвърто велико народно събрание за промяна на Конституцията участват Тодор Богданов, търговец от с.Бресница, Васил Стаменов, търговец от с.Долна Любата и Дойчин Стоилков, кмет от Босилеград.


Министри и депутати  от V Велико Народно Събрание. Между тях са и депутатите от Босилеградско - Раденко Николов от Босилеград и Васил Стаменов от с. Долна Любата
Васил Стаменов, представител от с.Долна Любата
Раденко Николов, представител от Босилеград
1901Единадесето обикновено народно събрание участва Раденко Николов от Босилеград.
1902-1903Дванадесето обикновено народно събрание участва Васил Стаменов, търговец от с.Долна Любата.
1903-1908Тринадесето обикновено народно събрание участват Раденко Николов, прошенописец от Босилеград и Стаменко Д. Пашов от с.Извор.
1911Пето великйо народно събрание по промени в Конституцията участват Раденко Николов, прошенописец от Босилеград и Васил М. Стаменов, търговец от с.Долна Любата.

1912Петнадесето обикновено народно събрание участват Раденко Николов от Босилеград и Васил М. Стаменов от с.Долна Любата.

Извори:


[1]   Димитров, Т. „Босилеградският край - Български учреждения и личности 1878-1912 г.”, Кюстендил,  2000 г.,
[2]   Миланов, Г. Насеља општине Босилеград”, Босилеград, 2016 г.,
[3]    АЛМАНАХЪ на Българската Конституция

1 коментар:

 1. Здравейте,

  Чудесна публикация! За първи път срещам информация за пра-пра дядо ми - Атанас Стоянов.
  Дали мога да използувам първата снимка (Депутати от III Велико Народно Събрание), за да изготвя статия за него в Уикипедия?

  Поздрави,
  Любомир Попов

  ОдговориИзбриши